بایگانی برچسب: اوراق اختیار فروش تبعی

کاربرد اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق فروش تبعی

اختیار فروش چیست؟ اختیار فروش جزء ابزارهای بازار مشتقات است. لازم به ذکر است که ابزار بازار مشتقه جزو ابزار پوشش ریسک می ‌باشد؛ اما خریدار اختیار فروش چه وضعیتی دارد؟ اختیار فروش به دارنده آن این حق و نه تعهد را می ‌دهد که در تاریخ معینی در آینده به قیمت مشخص ‌شده در […]